Link do filmu z premiery wystawy „Bagaż osobisty. Po Marcu", impresje (ok. 1 minuta)

https://www.youtube.com/watch?v=xKpvh8A2t4s