Rzeczpospolita
19 kwietnia 1994
Wiktor Woroszylski,  Z Polską w tle

Gazeta Wyborcza
15 czerwca 1994
Aldona Krajewska,  Pejzaż z autorką w tle