Legenda Leopolda Tyrmanda

Izabelińskie Spotkania z Książką
Piątek 5 czerwca 2020
18.00 – 20.30

Michał Nogaś rozmawia z agatą Tuszyńską
i Iwoną Chmielewską

20.04.2020

gazeta wyborcza, michał nogaś
mama zawsze wraca - rozmowa

marzec 2020

 

Zosię poznałam dawno. Podczas pierwszego, a może drugiego przyjazdu do Izraela, chyba w połowie lat dziewięćdziesiątych – napisała w posłowiu do tej książki Agata Tuszyńska. (…) Dotykałam losu okupacyjnych dzieci – wychowanków sierocińców, klasztorów, ulicy. Mierzyłam się z ich lękiem.